Ako funguje?

Intuitívne ovládanie, okamžité výsledky

Potrebujete vyhľadať adresu, platiteľa dane, majiteľa parcely, nezaplatený poplatok za odpad, identifikovať vodovodné potrubie, parcelu pre ktorú je platné stavebné povolenie, alebo obecný policajt potrebuje identifikovať majiteľa psa – všetko je dostupné na niekoľko kliknutí.

 

Kde býva majiteľ strateného psa

Kedy bolo vydané stavebné povolenie na stavbu

Kde sú nehnuteľnosti s nevyrubenou daňou

Zaujal vás smartmap?

Kontaktujte nás